Temel Analiz Yöntemleri

Tarih: 11 Kasım 2013   Kategori: Forex Eğitimi   

Temel Analiz YöntemleriForex piyasası dahil hemen her finans piyasasında temel analizler, fiyatların geleceğe yönelik doğru tahmin edilebilmesi adına büyük bir öneme sahiptir. Piyasaların hareketlerinin yorumlanabilmesi adına temel analiz içerisinde yer alan faktörlerin bilinmesi ve takip edilmesi gerekmektedir.

Bu faktörlerin yatırım araçları üzerinde neden olacakları etkilerin önceden tahmin edilebilmesi kazanç elde etmek anlamına gelir.

Temel analiz içerisinde yer alan konular piyasa takibi dediğimiz faaliyeti temsil etmektedir. Ülkelerin ekonomik ve siyasi durumları, ülkeler arasında yaşanan anlaşmazlıklar, dünya üzerinde meydana gelen doğal afetler, ekonominin detaylı göstergeleri sayılan makro ekonomik veriler temel analiz konuları içerisinde yer almaktadır. Makro ekonomik verilerin açıklanma öncesi, açıklanma sırası ve sonrası yatırım araçları üzerinde çeşitli etkiler yaratmaktadır. Verilerin ne yönde etki edeceklerinin ise bilinmesi gereklidir.

Forex piyasasında aracı kurumlar tarafından temel analiz konuları içerisinde yer alan ve takibinin yapılması gereken faktörler ile ilgili ekonomik takvim hizmeti sunulmaktadır. Aynı zamanda analiz raporları ile de analiz hizmeti ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bu faktörlerin etkileri üzerine bilgi almak isteyen yatırımcılar için ücretsiz eğitim olanakları da bulunmaktadır.

Piyasalarda fiyatlar arz ve talep ilişkisine göre belirlenmektedir. Arz ve talebin değişimine neden olan faktörler ise doğal olarak fiyatların dalgalanmasına neden olmaktadır. Temel analizler bu arz ve talebin hangi faktörlerden etkilendiği üzerine de çalışmaktadır.

Yatırımcıların yatırım yapmaya başlamadan önce yatırım aracında meydana gelebilecek değişimleri öngörebilmesi adına ekonominin yatırım yapılacağı dönemdeki makro ekonomik göstergelerinin, ekonominin gelecekte alacağı durumun göstergelerinin ve ekonomide dalgalanmaya neden olacak faktörlerin durumunu izlemesi gerekmektedir. Ekonomide meydana gelen büyüme ve daralmaların yatırım araçları üzerinde büyük etkiler yaratacağının bilinmesi gerekmektedir.

Ekonomilerde analiz edilmesi gereken noktalar;

  • Ülkelerin para politikaları,
  • Merkez bankalarının programları,
  • Bütçe açıkları, dış ticaret verileri,
  • Enflasyon ve faiz oranları,
  • Döviz kuru hareketleri, altın fiyatlarının genel trendi,
  • Gayri Safi Milli Hasıla durumu gibi belli başlı konulardır.

Enflasyon ve faiz oranları en basit olarak ama en büyük öneme sahip olarak temel analiz araçları içerisinde yer almaktadır. Enflasyon genel olarak ekonomiyi olumsuz yöne etkileyen bir konudur ve enflasyonun olumlu bir veriye dayanması piyasanın canlanmasına neden olur. Aynı şekilde yükselerek olumsuz bir durumu göstermesi de piyasalarda güvensizlik yaratacaktır. Enflasyonun yüksek olması demek faiz oranlarının da yükselmesi anlamına gelir ve döviz, altın gibi kurların yükselişini ifade eder.

Enflasyonun hızlanması veya yavaşlaması ise emisyon hacmine bağlıdır. Bu ise; merkez bankaları tarafından piyasaya sürülen para miktarının ne kadar sürede emileceğini gösterir ve kısa zamanda emilmezse enflasyon yükselecektir. Enflasyonun da yükselmesi faiz oranlarının yükselmesine neden olmaktadır. Faiz oranlarının yükseliş gösterdiği zamanlarda ise elde tutulan para azalacak, dolaşım hızı artacaktır.

Merkez bankalarının para politikalarında ise meydana gelen değişimler direkt olarak piyasalarda etki yaratır. Bunun en yakın örneği ise 2013 yılında FED’in para politikasında öngördüğü değişiklik nedeniyle altın fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalardır. Ayrıca para politikasında meydana gelen bir değişiklik ithalat ve ihracat üzerinde de etkili olmaktadır ve temel analiz içerisinde yer alan dış ticaret dengesinde değişimler meydana gelecektir.

Dış ticaret dengesi, ithalat ve ihracat arasındaki farkı ifade etmektedir. Fark pozitif ise o dönemde ülkede ithal edilen maldan fazla ihraç edilen mal veya hizmet olduğunu ifade eder. Bu durumda da ülkenin para birimine olan talep, yabancı para birimlerinin dönüşümüne neden olacağı için artış gösterecektir. Bunun sonucunda da ülkenin para birimine talep arttığı için para birimi değer kazanacaktır.

Diğer bir önemli temel analiz aracı da tarım dışı istihdam oranlarıdır. Bu veri piyasalarda ani değişimlere neden olabilir. İstihdam talepleri bir ülke ekonomisinde işsizlik sigortası kaydına geçmiş olan kişilerin sayısını ifade etmektedir. Bu nedenle de bu veri ülke ekonomisinin canlılığı ve alım gücü hakkında bilgi vermektedir. Olumlu gelen bir istihdam verisi sonrasında ülkenin para biriminde değer kazanma görülür ve işsizlik oranının düşüş gösterdiği ortaya koyulur. Aynı zamanda tarım dışı istihdamda görülen bir artış Gayri Safi Milli Hasıla’da da yükselişleri ifade etmektedir.

Paylaş...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Yorum Yaparak Katkıda Bulunun

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir